Watersportlezingen en mini-cursussen
        door Ted Jansen 


   Inhoud lezingen en mini-cursussen voor Watersportverenigingen.

            


Algemene informatie

Uitsluitend in de periode oktober-april verzorgt Ted Jansen voor watersportverenigingen een aantal instructieve lezingen en mini-cursussen.
Sedert jaren maakte hij deel uit van de examencommissie TKN en is hij lid van het NIN (Nederlands Instituut voor Navigatie).

De lezingen zijn instructief, onderhoudend en avondvullend. De toehoorders zullen voldaan terugkijken op een gezellige clubavond. Een bewijs is het feit dat hij bij vele verenigingen elk jaar weer opnieuw wordt uitgenodigd.
Kijk in het overzicht welke lezing voor uw vereniging het meest geschikt is en reserveer zo snel mogelijk.

Referenties op aanvraag.
                                        Terug naar begin

                              Meteorologie/Weerkunde (incl. weerkaarten in het gebruik)

Een op de praktijk van de watersporter gerichte lezing / mini-cursus.
Na een klein stukje theorie volgt een uiteenzetting van de verschijnselen rondom langstrekkende depressies. Geen uitgebreide lezing over wolken maar vele praktische tips om veilig en met plezier te kunnen blijven varen.
De cursisten zijn na afloop in staat om zelf te bepalen of uitvaren verantwoord is. Het zal niet meer voorkomen dat zij 'door slecht weer worden overvallen'. Met het hulpmiddel 'Het weer in 5 stappen', dat aan alle deelnemers wordt uitgereikt, is het eenvoudig om het weer voor de komende 24 uur te bepalen. 
Zelfs de beruchte 'kanaalratten' van Hemelvaartsdag '83 en Black Saturday '97 hadden hun schaduw al vooruit geworpen en waren gemakkelijk te 'omzeilen'.
Elke watersporter dient deze elementaire kennis over het weer in zijn bagage mee te voeren.

                                        Terug naar begin

                             Weerkaarten in het gebruik (valt in de lezing Meteorologie) 

Een praktische lezing waarin aan de hand van een tiental actuele weersverwachtingen en de bijbehorende weerkaarten wordt aangegeven wat u met de dagelijks uitgesproken synopsis van het weer kunt doen.
De weerkaarten worden middels een simulatieprogramma aan elkaar gekoppeld, waardoor men kan zien hoe fronten, depressies en hoge drukgebieden zich gedragen. Met deze kennis is het een stuk eenvoudiger om de veiligheid aan boord te kunnen handhaven en reizen beter te plannen.
De getoonde weerkaarten en de bijbehorende synopsis zijn in de syllabus opgenomen. Voorts wordt aangegeven op welke (nieuwe) manieren men weerberichten en -kaarten onderweg kan bemachtigen. Naast de VHF, Navtex en Fax-service zijn er nog legio mogelijkheden met de GSM/SMS en Internet. Niet iedereen is bekend met het feit dat de GSM een perfecte dekking heeft tijdens de oversteek vanuit Belgie naar Engeland. Ook deze aspecten komen aan de orde.

                                        Terug naar begin

Vaarpraktijk

In deze lezing wordt een denkbeeldige reis gemaakt over de Randmeren, het IJsselmeer, de Wadden en de Noordzee. Onderweg doen zich vele herkenbare situaties voor. Vele praktische, theoretische en psychologische tips om het varen nog gezelliger te maken. Het aan- en afmeren, het passeren van sluizen en het sturen zal in de toekomst zonder 'hard praten'
kunnen. Kreten als 'afhouden' en 'afdouwen' horen alleen nog maar thuis op open zeilscheepjes zonder motor. 
Kenmerkend is de opmerking van een cursist: "Sinds de lezing Vaarpraktijk heeft mijn vrouw pas plezier in het varen gekregen, ze is zelfs al begonnen over de aanschaf van een nieuwe boot."
Een lezing waarbij schipper en alle bemanningsleden zich thuis zullen voelen en de gezelligheid voorop staat.
Terug naar begin

 


De Kanaaleilanden

Hoe zijn de Kanaaleilanden op een verantwoorde manier te bereiken.
Na een korte video-presentatie van ca. 20 minuten (op projectiescherm) volgt een uitgebreide verhandeling over alle aspecten van een reis van en naar de Kanaaleilanden. Heen via de Zuidkust van Engeland en terug langs de Franse kust (of andersom). Steeds meer watersporters ontdekken dit prachtige gebied. 
Het varen in wateren met een stroom tot 12 knopen en een verval tot 10 meter vergt een terdege voorbereiding. Het gebruik van hulpmiddelen zoals de coŽfficiŽntietabel voor de Franse kust (Reeds - McMillan) zal voor velen nieuw zijn.
Ook zal de GPS hier op een andere manier gebruikt moeten worden. Een oversteek van het Isle of Wight naar Alderney (ca. 65 myl) duurt 4 uur langer als men zich door de GPS laat leiden. Het uitzetten van een bovenstroomse koers en het berekenen van de waterdiepte boven de vele rotsen is een must en wordt ook nog even uit de doeken gedaan.

Terug naar begin
                             
                             Varen op Zee

Een mini-cursus op het niveau van Theoretische Kustnavigatie doch
aangevuld met een hoeveelheid praktische tips om het varen op zee nog aantrekkelijker te maken.
Wat kan je op zee gebeuren en hoe dan te handelen ?
Wat treft men aan bij het aanlopen van Belgische, Franse en Engelse havens ?
Ook komt het gebruik van de verschillende Almanakken en het GPS
aan de orde.
Met de opgedane kennis zal de schipper en zijn bemanning met nog meer plezier aan het zeezeilen beginnen.
Een uitgelezen cursus voor schipper en bemanning.

                                        Terug naar begin

Radar voor Watersporters

Een instructieve lezing voor de gebruikers van radar aan boord van
pleziervaartuigen of voor hen die van plan zijn een radar aan te schaffen.
Geen theoretisch verhaal maar praktische tips om optimaal van dit
nuttige hulpmiddel gebruik te kunnen maken.
Hoe kan men de jachtenradar gebruiken als navigatie hulpmiddel en hoe is de radar te gebruiken om aanvaringen te voorkomen ? (dit zowel bij goed en slecht zicht)
Wat zijn de wettelijke bepalingen ?
Wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden ?
Met de opgedane kennis zal de schipper en zijn bemanning nog meer kunnen genieten van het varen op ruim water.

Terug naar begin

Referenties: 

 


Reserveringen en nadere informatie

Doelgroepen:
Meteorologie/Weerkunde .........: alle watersporters
Weerkaarten in het gebruik .....:  alle watersporters
Vaarpraktijk ...............................: alle watersporters (speciaal schipper en bemanning)
De Kanaaleilanden .....................: watersporters op open water en belangstellenden
Varen op Zee ..............................: watersporters op open water (kust en zeegebieden)
Radar voor Watersporters ........: watersporters op open water (kust en zeegebieden)
Andere onderwerpen...................: overleg met de spreker
Syllabus:
Van alle lezingen krijgen de deelnemers een syllabus uitgereikt (7 - 30 pagina's)
Maximaal 50 exemplaren (meerdere exemplaren in overleg / meerkosten)

Duur van de lezing / mini-cursus:
3 uur (van 19.30 uur - 22.30 uur of 20.00 - 23.00 uur) pauze in overleg  
ook mogelijk op zaterdagmiddag of -avond of
op zondagmiddag   
(enkel lezingen zijn ook terug te brengen tot 1,5 - 2.0 uur) 


Hulpmiddelen (worden door de inleider/docent meegenomen):
projectiescherm         (*)
whiteboard                 (*)
overheadprojector
laptop computer (2x)
beamer (2x)
videorecorder
geluidsinstallatie / draadloze microfoon
(*) indien reeds aanwezig dan dit gaarne vermelden bij de reservering


Onkosten-vergoeding:
De vergoeding is gebaseerd op de Watersportbond-vergoeding voor Hoofddocenten 
en de huur /verzekering voor de benodigde apparatuur en 50 exemplaren syllabus..
Alle lezingen  ..................... € 400.--  (all-in) 
Reiskosten: €  0.30 per kilometer (vanaf Huizen v.v.) 
Betaling aan de hand van toegezonden nota.

-----------------------------------------------------------------------

Overige informatie bij:

Ted Jansen
telefoon (035) 525 81 86
of
e-mail: mail@tedjansen.nl

datum van laatste update: september 15, 2015.